Ouderraad

De oudervereniging
Er zijn verschillende manieren waarop ouders betrokken kunnen zijn bij de school. De oudervereniging ondersteunt school in het organiseren van diverse activiteiten.De voornaamste doelstellingen zijn:Het behartigen van de belangen van ouders en kinderen m.b.t. vieringen en activiteiten.Het stimuleren van de contacten en communicatie tussen team en ouders.Het vertegenwoordigen van de ouders bij allerlei binnen- en buitenschoolse aangelegenheden.Het (mede) organiseren van allerlei activiteiten op school.

Ouders ontvangen in de eerste schoolweek een flyer waarop alle activiteiten tijdens het arrangement onderwijs voor de peuters t/m groep 8 op vermeld staan. Mochten er gedurende het jaar nog activiteiten bijkomen dan worden ouders middels ISY geïnformeerd.

Voor sommige activiteiten kunnen afwijkende schooltijden gelden! Ook dit wordt tijdig aan de ouders bekend gemaakt. De ondersteunende activiteiten van de ouders zijn te allen tijden onder verantwoording van de leerkrachten.

Heeft u interesse om mee te denken en te participeren, dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via ouderraad@ikcdekemp.nl

Een aantal activiteiten die de ouderraad (mede) organiseert zijn:

  • Sinterklaasviering
  • Kempfeest
  • De wandelvierdaagse
  • Kledingactie
  • Kriebelteam
  • Paasviering
  • Schoolfotograaf
  • Kerstviering
  • Carnaval