Ondersteuningsprofiel

Wij hebben als school een schoolondersteuningsprofielen opgesteld. In ons schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

  • In de meeste gevallen sluit het onderwijs, dat een kind in de groep krijgt, goed aan bij zijn of haar ontwikkeling. Dit noemen we Ondersteuningsniveau 1.
  • Maar er zijn kinderen bij wie het leren op school niet zo vanzelfsprekend verloopt. Soms kan de school dan zelf extra hulp bieden. Dit noemen we Ondersteuningsniveau 2.
  • De school kan ook deskundigheid of begeleiding van buitenaf inroepen. Dit noemen we Ondersteuningsniveau 3.