Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad
Twee ouders en twee teamleden/leerkrachten vormen de medezeggenschapsraad: de raad heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van  het gevoerde beleid op school. De onderwerpen die binnen een schooljaar besproken worden, kunt u terugvinden op onze site onder het kopje MR. De MR heeft regelmatig overleg met de directie over nieuwe ontwikkelingen en lopende zaken.Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. De MR onderhoudt actief contact met de GMR.