Visie

 
Samen leren, samen groeien


Missie:

Basisschool de Kemp is de enige school in het dorp Egchel. We staan voor kwalitatief goed onderwijs door te werken vanuit vaste groepen waarbinnen we rekening houden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Vanuit hoge verwachtingen werken we aan een brede ontwikkeling. We geloven in de kracht van diversiteit.

Visie:
De kleinschaligheid van onze dorpsschool zorgt voor laagdrempeligheid,  waardoor lijntjes kort zijn tussen alle betrokkenen.
We vinden het belangrijk om de omgeving bij onze school te betrekken, om zo het onderwijs te verbreden en te verrijken. Een mooi voorbeeld hiervan is het werken met leerlingen in onze belevingstuin.
Op de Kemp geloven wij in onderwijs vanuit structuur en regelmaat. Hiermee creëren wij een veilige leeromgeving waarin wij oog hebben voor het welbevinden van onze leerlingen.
We stellen hoge verwachtingen met als doel het beste uit iedereen te halen.
Met enthousiasme voor leren werken we op de Kemp elke dag aan de optimale ontwikkeling van elke leerling.
Op onze school werken we doelgericht en gedifferentieerd, waardoor leerlingen weten wát ze leren en wáárom ze het leren. Daarnaast zetten we onder andere coöperatieve werkvormen, bewegend leren en digitale leermiddelen in om onze doelen te behalen.

Dit doen wij vanuit deze kernwaarden:

Samenwerken
Op de Kemp leren we van en met elkaar om zo te komen tot kwalitatief goed onderwijs.

Vertrouwen
Op onze school geven we vanuit een open en veilig klimaat iedereen de ruimte om zelfvertrouwen te ontwikkelen met als doel het beste uit jezelf te halen.

Doelgericht
We stellen doelen centraal en daardoor weten we wat we leren en waarom we dit leren.

Ontwikkeling en groei
Door professioneel handelen laten we iedereen zo optimaal mogelijk leren en ontplooien.