Visie

Elk kind zijn eigen plek!

Pedagogische ontwikkeling

Onderwijs in sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap vinden wij van essentieel belang, omdat we het als onze taak zien om kinderen voor te bereiden op de samenleving. Dit doen  we middels de methode ‘Vreedzame School’ waarbij bemiddeling door kinderen uit groep 7 en groep 8 een grote rol speelt. Ook het geven van ‘Opstekers’ (gerichte complimenten op het “zijn”), is een wijze waarop we een veilig klimaat scheppen. In iedere groep werken we met de leerling van de dag, een kind dat in zijn of haar groep centraal staat. De groep benoemt de kwaliteiten van dat kind waarbij een aantal kwaliteiten wel bekend zijn, maar soms ook nieuwe kwaliteiten naar voren komen. Tegelijkertijd wordt er ook aandacht besteed aan de bijbehorende gevoelens. Wat doet het met jou als je een opsteker krijgt? Wat doet het met jou als je een opsteker geeft? Vaak geeft dat enorme kracht, een succeservaring en zelfvertrouwen. Hetgeen wat de basis vormt om tot leren te komen.

Didactische ontwikkeling

Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op de optimale ontwikkeling van de kennis en vaardigheden bij de kinderen en kenmerkt zich door een effectieve instructie voor alle kinderen. Hierbij is sprake van een verschillende mate van leerling-sturing door gebruik te maken van verschillende organisatie- en samenwerkingsvormen. Het belang van een effectieve instructie is dat de leertijd optimaal benut wordt.Door middel van betekenisvol onderwijs wordt:
1. De ontwikkelbehoefte bij kinderen geoptimaliseerd.
2. De betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen leerproces geoptimaliseerd.

Op onze school werken we in unit-onderwijs waarin we zo optimaal mogelijk tegemoet kunnen komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. Een model waarin kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen en waarin de inzet van leerkrachten zo effectief mogelijk kan worden benut. Dit heeft geresulteerd in de samenstelling van twee units, waarin 6 groepen en de peuters hun plekje krijgen.